De afgelopen jaren werd de organisatie van de Dag van de Dialoog gesponsord door o.a. het Oranjefonds, de Gemeente Deventer en de Rabobank Salland. De bijdragen van deze organisaties nemen af: de Dag moet op eigen benen staan.
Het vinden van financiën om de activiteiten te kunnen blijven ondersteunen is een uitdaging. Daarom zijn we altijd op zoek naar mensen en organisaties die ons willen helpen met een financiële bijdrage.
Met uw bijdrage kunnen we:
• meer mensen betrekken bij het bedenken van thema’s
• gesprekstrainingen van hoge kwaliteit aanbieden aan dialoogbegeleiders
• goed materiaal maken voor werving, communicatie en promotie
• een enthousiaste coördinator inhuren om alles in goede banen te leiden
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL95RABO 0108 7853 00 t.n.v. Stichting Deventer in Dialoog. Wij zijn blij met elk bedrag!

Vragen?
Heeft u vragen over de Dialoog in Deventer? Wilt u meer informatie over sponsoring of donateurschap?
Neem dan contact op met Sabahat Kinaci. Dat kan per mail of via telefoonnummer: 06 36 19 13 38