Deventer in Dialoog

De eerste Dag van de Dialoog werd in Rotterdam georganiseerd na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001. Het doel was mensen bij elkaar te brengen en lastige onderwerpen bespreekbaar maken. Andere steden volgden dit voorbeeld op en organiseerden hun eigen Dag van de Dialoog.
In Deventer haakt de Stichting Deventer in Dialoog voor het eerst aan in 2006. Vanaf 2011 vindt deze dag jaarlijks plaats. Meer dan honderd bekende en onbekende Deventenaren gaan met elkaar in gesprek. De reacties zijn enthousiast; vaak zijn de deelnemers geroerd door de openheid tijdens de gesprekken. De drempel is laag; iedereen kan meedoen!

Betere samenleving
Deventer in Dialoog gelooft dat een betere samenleving ontstaat door meer met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Daarom wil de stichting bewoners, organisaties en bedrijven in en om Deventer ondersteunen bij het tot stand brengen van een dialoog.
De dialoog is het instrument voor:

• verbindingen tussen mensen
• meer en betere samenwerking

Bij de dialoog geven deelnemers de ruimte voor elkaars inbreng, ervaringen, dromen, wensen en voornemens.

Martin Buber, filosoof: ‘Een dialoog is een uitwisseling tussen mensen, waarin men zich werkelijk op elkaar richt en waarin men elkaar als mens – en niet als object in een sociale functie – beschouwt.’

De stichting Deventer in Dialoog

• organiseert jaarlijks de ‘Dag (week) van de Dialoog’
• organiseert dialogen over specifieke, actuele thema’s
• biedt de dialoog aan en zet haar in bij bedrijven en organisaties met een specifiek initiatief
• verbreedt, ontwikkelt en verankert de kennis verschillende dialoogmethodieken.

Meedenken en meedoen?
Wil jij meedoen aan het organiseren van de Dag van de Dialoog of aan een van de andere activiteiten? Neem dan contact op met Sabahat Kinaci.
Dat kan per mail of via telefoonnummer: 06 36 19 13 38

Herman Wijffels, ambassadeur van Nederland in Dialoog: ‘Dialoog beschouw ik als de methode van de toekomst. Het is een methode die verbinding legt en waarvan luisteren naar de ander misschien wel het meest essentiële element is. Veel meer dan via discussie en debat, waar veelal het eigen gelijk voorop staat, kan met dialoog gewerkt worden aan gedeelde opvattingen en draagvlak voor de grote maatschappelijke veranderingen die nu aan de orde zijn. De Dag van de Dialoog leert mensen met deze methode te werken en levert daarmee een uiterst waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving.’