De op 8 november gehouden Dag van de Dialoog was zeer geslaagd. Dat concludeert het bestuur van Stichting Deventer in Dialoog. De bijeenkomsten werden op verschillende plaatsen in Deventer gehouden, zoals in het Meester Geertshuis en in het Geert Groote Huis. In totaal waren er dit jaar
35 deelnemers.

Het thema dit jaar was ‘Elkaar zien in Deventer’. Bij de evaluatie bleek dat de verschillende kanten waarop het thema belicht kan worden uitgebreid aan bod waren gekomen. De deelnemers werden onder meer via vragen van de dialoogbegeleider uitgenodigd om na te gaan denken over hun persoonlijke ervaringen. Die konden zij dan, als zij dat wilden aan de groep kenbaar maken.
Het konden vragen zijn zoals:

Elkaar zien…Wie heb jij allemaal gezien?
Wie ziet jou?
Zie je jezelf?
Kun je jezelf zien? Hoe zie je jezelf dan?
Aan wie laat je je zien?
Wat laat je zien? Hoe laat je je zien?
Waar laat je je zien?
Wanneer laat je je zien?
Wanneer heb jij voor het laatst iemand gezien? Hoe weet je dat je die ander gezien hebt?
Is er een verschil in wat je thuis laat zien en buitenshuis?
Zie je je familie of je partner? Of neem je ze ‘voor kennisgeving’ aan?
Wat laat je niet zien / Speel je een rol? Kun of durf je jezelf zonder rol te laten zien?
Wat zou je wel willen laten zien, maar laat je nog niet zien?
Kan het zo zijn dat de een zich laat zien en de ander niet? Hoe vind je dat?
Is wederkerigheid noodzakelijk om elkaar te zien?

Tijdens de bijeenkomst in het Geert Groote Huis bijvoorbeeld, was iedereen het erover eens dat ‘Elkaar zien in Deventer’ begint met jezelf zien en ontdekken. Dat wat je ziet, is niet wat het is.
Het échte ‘zien’ doe je met je hart. Pas dan kun je verbinding maken. Volgens enkele deelnemers ontstaan de mooiste contacten door juist met mensen die je niet kent in gesprek te gaan. In de trein zou zoiets bijvoorbeeld kunnen gebeuren.Verder is ook ‘vertrouwen’ heel belangrijk. Je moet er in eerste instantie op vertrouwen dat de ander oké is en het goede met je voor heeft.

De dialoogdeelnemers kenden elkaar in veel gevallen niet. Toch was dit in de meeste gevallen niet belemmerend voor een goed gesprek. Vaak verwoordden de deelnemers hun persoonlijke ervaringen zeer enthousiast, bevlogen en openhartig, ‘Een van de deelnemers wist tijdens zijn verhaal zelfs bijna niet van ophouden, zo enthousiast was hij geworden’, aldus één van de dialoogbegeleiders.

Tijdens de gesprekken bleken de setting en sfeer heel belangrijk. Vaak vonden de deelnemers het fijn als er sprake was van een soort ‘informeel huiskamergevoel’.

Gezien de positieve reacties van deelnemers en dialoogbegeleiders kan gezegd worden dat de Dag van de Dialoog 2018 een geslaagd evenement is geweest. Stichting Deventer in Dialoog hoopt dat de gesprekken meer verbinding en verdieping tot stand hebben gebracht.

Please follow and like us: