Aan de tot nu toe bekende Dag van de Dialoog-locaties, te vinden elders op deze website, is een locatie toegevoegd. In de Week van de Dialoog stelt Martin Goedejohan, bedrijfsleider van het Hof van Salland in Diepenveen, zijn activiteitencentrum voor dialoogbijeenkomsten beschikbaar. Er zullen in het Hof van Salland twee dialoogsessies worden gehouden. Zij staan gepland voor 6 en 7 november.

De bijeenkomsten worden op de volgende tijden gehouden:

Dinsdagavond 6 november:           19.30 – 21.30 uur

Woensdagmorgen 7 november:    10.00 – 12.00 uur

Momenteel wordt er in Diepenveen en omgeving uitgebreid gepromoot. Om zoveel mogelijk mensen voor de dialoog te interesseren, zullen enkele dialoogbegeleiders tot aan de dialoogsessies, alle activiteiten in het Hof van Salland gaan bezoeken. Naast mondelinge en schriftelijke promotie (flyers), wordt er ook online reclame gemaakt. Inmiddels is er al contact gelegd met diverse organisaties en websites die zich met de promotie van Diepenveen bezighouden. (b.v. www.dorpspleindiepenveen.nl).

Bent u door het bovenstaande geïnteresseerd geraakt in de Week- en Dag van de Dialoog?          Meld u dan aan via !

Wij houden u op de hoogte over verdere ontwikkelingen rondom de Week- en de Dag van de Dialoog!!

Robbert Jan Wolzak, webredactie.

 

 

Please follow and like us: