Voer een goed gesprek….praat over ‘Verbinding’

Op 12 november vindt in Deventer de Dag van de Dialoog plaats. Op 20 verschillende locaties in de gemeente Deventer worden tijdens deze dag middag- en avondbijeenkomsten georganiseerd waar gesprekken kunnen worden gevoerd over het thema ‘verbinding’.

Wat verbindt mensen met elkaar? Zijn dat vrienden? Is dat familie? Is dat de buurt? Is het een politieke stroming?

Juist in deze tijd, waarin het vluchtelingenvraagstuk zeer actueel is en politieke polarisering zich steeds verder lijkt te verharden, zou er behoefte kunnen zijn om eens met anderen stil te staan bij waarden en normen, verbintenissen en ijkpunten, om op die manier met nog meer betrokkenheid deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Door het uitwisselen van ideeën, ervaringen en overtuigingen, kunnen er andere, wellicht nieuwe, inzichten ontstaan. 

Dialoog: ruimte voor iedereen
Centraal in de dialoog is het uitgangspunt: “Ruimte voor jou geeft ook ruimte voor mij”. Iedere deelnemer vertelt zijn of haar verhaal, ervaring, idee, dromen. Een ander stelt misschien een vraag, vraagt om een toelichting of wil graag meer informatie, maar geeft geen commentaar, kritiek of oordeel. Hierdoor ontstaan ruimte en veiligheid, en kan werkelijke ontmoeting en verbinding ontstaan.

Dag en week van de Dialoog
De Dag van de Dialoog in Deventer is onderdeel van de door de landelijke stichting “Nederland in Dialoog”georganiseerde “Week van de Dialoog”. Nederland in Dialoog heeft als doel de sociale samenhang in de samenleving te versterken door inzet van de Dialoog. Onder de vlag van Nederland in Dialoog wordt in een groeiend aantal steden en gemeenten (80 in 2012) door het hele land jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd. Deze dialoogdagen vormen samen de Week van de Dialoog. Tijdens de Week van de Dialoog wisselen rond 24.000 Nederlanders aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit. Daardoor ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke acties. 

Please follow and like us: