Samen op weg naar de toekomst

‘Samen’ is dit jaar het nationaal thema van de Dag van de Dialoog. Deventer is één van de plaatsen in het land waar ook in 2017 weer de Dag van de Dialoog wordt ‘gevierd’. Dit jaar wordt deze dag op één locatie, het Etty Hillesum Lyceum locatie Het Vlier, gehouden. Dit verschilt met vorige jaren, toen de dialoog-bijeenkomsten steeds op veel verschillende locaties in de stad plaats vonden.

De projectgroep die het evenement organiseert, heeft dit jaar voor één locatie gekozen, omdat het niet alleen praktischer is, het symboliseert ook het thema ‘Samen’ veel meer. Vanaf 17.00 uur wordt er gezamenlijk gegeten. De deelnemers zullen daarna in groepen van 8 of 9 personen onder leiding van dialoogbegeleiders rond het thema ‘Samen’, de dialoog aangaan. Na afloop van de bijeenkomsten kunnen alle ervaringen met elkaar worden gedeeld.

———-

‘We zijn niet geboren om alleen te zijn. Of we willen of niet, we zijn altijd met anderen en samen volgen we de weg naar de toekomst. Ieder volgt zijn eigen weg op zijn eigen wijze…

Wat betekent samen voor jou, welke weg volg jij en waarom? Met wie wil jij jouw weg volgen naar de toekomst en met wie niet? In een gezellige en open sfeer gaan wij de Dialoog met elkaar aan. Ruimte voor jou en de ander, respect voor jou en de ander zijn uitgangspunten van de Dialoog. Samen voor een gezonde samenleving, sterk en inspirerend!’

———-

Tijdens de dialoog vertelt iedere deelnemer zijn of haar verhaal en deelt ervaringen, idee en dromen. Een ander stelt misschien een vraag, vraagt om een toelichting of wil graag meer informatie, maar geeft geen commentaar, kritiek of oordeel. Hierdoor ontstaan ruimte en veiligheid en kan werkelijke ontmoeting en verbinding ontstaan. Door het uitwisselen van idee, ervaringen en overtuigingen, kunnen er andere, wellicht nieuwe, inzichten ontstaan.

Dag van de Dialoog en meer…..

De Dag van de Dialoog wordt elk jaar in november door Stichting Deventer in Dialoog georganiseerd. Toch is het slechts een van de activiteiten waar de Stichting zich mee bezighoudt. Steeds vaker worden er ook op andere locaties dialooggesprekken georganiseerd. In toenemende mate zijn hier ook bedrijven en maatschappelijke organisaties bij betrokken. Bij instellingen en organisaties als Raster, Saxion, het Etty Hillesum Centrum en Deventer Werktalent zijn inmiddels dialoogbijeenkomsten gehouden, of zullen op korte termijn bijeenkomsten worden georganiseerd. Stichting Deventer in Dialoog streeft er naar, om de dialooggedachte te verspreiden en uit te breiden. Wilt u dat er in uw bedrijf of instelling ook dialooggesprekken worden gevoerd? Neem dan contact op met Stichting Deventer in Dialoog via www.deventerindialoog.nl.

Locatie: Etty Hillesum Lyceum Het Vlier

Het Vlier 1

7414 AR, Deventer

Tijdstip: 17.00 tot 20.00 uur.

Voor een maaltijd wordt gezorgd!

Voor contact en meer informatie, kijk op www.deventerindialoog.nl

Meld u vóór 5 november aan via

————————————-

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sabahat Kinaci tel. : 06 36 19 13 38 of Robbert Jan Wolzak tel. : 06 24 42 34 09

Please follow and like us: