Stichting Deventer in Dialoog is op zoek naar nieuwe dialoogbegeleiders.

Als dialoogbegeleider geeft u leiding aan een dialooggesprek. Zo’n gesprek gaat meestal over een actueel thema en wordt gevoerd met zes tot acht deelnemers.

Als gespreksbegeleider zorgt u ervoor dat het gesprek in goede banen geleid wordt.

In een dialooggesprek geven mensen elkaar de ruimte om hun verhaal, een ervaring, een idee of een droom te vertellen en zo te delen met anderen. Een ander geeft geen commentaar, levert geen kritiek en velt geen oordeel. Als gespreksbegeleider bent u de supervisor. U stuurt het gesprek en grijpt in, als het gesprek de vorm van het dialooggesprek verliest en bijvoorbeeld ontaardt in een discussie.

De vier stappen die in het dialooggesprek worden doorlopen zijn:

 1. Kennismaken,
 2. Ervaringen delen,
 3. Dromen
 4. Doen

 Deze vier stappen worden in vier vragen vertaald als leidraad voor het gesprek.

 Gespreksregels voor de dialoog: 

 • Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen
 • Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover
 • Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid
 • Spreek vanuit jezelf
 • Vraag toelichting als er algemeenheden op tafel komen
 • Stel oordelen uit en onderzoek ze
 • Sta stiltes toe als mensen even willen nadenken.

 U zorgt er als dialoogbegeleider voor dat de dialoog ook een dialoog blijft.

Filosoof Martin Buber heeft eens gezegd: “Een dialoog is een uitwisseling tussen mensen, waarin men zich werkelijk op elkaar richt en waarin men elkaar als mens en niet als object in een sociale functie beschouwt”.

Als aankomend dialoogbegeleider krijgt u een boeiende training, waarin u leert om de beginselen van het dialooggesprek op een vakkundige wijze toe te passen.

De functie van dialoogbegeleider wordt op vrijwillige basis vervuld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sabahat Kinaci (algemeen coördinator). Telefoonnummer 06 36 19 13 38 – mail: .

Please follow and like us: