Gerard Faas (60) is directeur en bestuurder van de Raster Groep. Hij woont en werkt sinds 1986 in Deventer. Begon hier zijn loopbaan bij de Stichting Wijkwerk, de voorloper van Raster.
De dialoog, het gesprek, is heel wezenlijk in een organisatie. Wat mij aanspreekt is dat er aandacht is voor de dialoog, dat dit op de Dag van de Dialoog extra in de schijnwerper staat, omdat ik denk dat de dialoog in de huidige tijd nog wel eens in de verdrukking komt. De aandacht ervoor en de vorm spreekt me aan. Er wordt daadwerkelijk een dialoog gevoerd. Daarmee kun je ervaring opdoen, direct ermee bezig zijn. Toen de vraag kwam om ambassadeur te zijn, heb ik direct ja gezegd. Ik probeer zelf zo goed en zo kwaad als het kan toch altijd een open gesprek te voeren, thuis en op mijn werk, zodat je ook de kant van de ander ziet, leert, onder ogen krijgt. Als ik alleen mijn eigen wijsheid terughoor word ik daar niet wijzer van. Maar in een machtspositie? In een machtspositie is een dialoog misschien wat moeilijker, maar op een wat persoonlijker niveau kun je die wel gelijkwaardig houden. Maar er kan inderdaad sprake zijn van een machtsverschil. Als ik echter met een medewerker in gesprek ben hebben we allebei een positie die verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Ik heb misschien de formele macht, maar de mensen in de organisatie hebben ook macht. Met hen valt of staat de organisatie. Zij hebben de contacten met de klanten. Macht is ook hoe je haar ervaart.
Bij conflicten wil ik eerst goed dat conflict doorgronden. Ik ben meer een harmoniefiguur dan een conflictfiguur. ik ga niet op voorhand op ramkoers. Dat is mijn stijl niet.
Dialoog of disussie? Ze hoeven niet tegenstrijdig te zijn. Een goede discussie kan ook een uitwisseling van standpunten en ideeën zijn met alle respect voor elkaar. Het is geen dialoog meer als je niet meer luistert naar die ander. Maar omgekeerd, als je gelooft in een dialoog en discussie zou daar niet binnen passen, dan denk ik dat ik eigenlijk niet effectief kan werken. Ik moet ook discussies kunnen voeren, de balans opmaken van meningen van mensen. Daar komen ook emoties bij. Je hebt beide gespreksvormen nodig. Maar de dialoog is een heel mooie vorm, en te weinig toegepast. We zijn in Nederland vergeten dat we ieder wel recht hebben op een eigen mening maar dat je elkaar ook de ruimte moet geven om die te hebben. En dat mensen het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt. Bij Raster doen we aan buurtbemiddeling waarbij je in conflictsituaties probeert recht te doen aan mensen en naar ze luistert. Het werkt.
Een voorbeeld waar ik heb geprobeerd om door middel van de dialoog een conflict op te lossen was een situatie waarin een werknemer door een onoplosbaar conflict niet langer bij ons kon blijven werken. Maar zo iemand moet toch ook verder met zijn leven. We zijn toen aan de schuldvraag voorbij gegaan en hebben over zijn toekomst gepraat. Uiteindelijk heeft hij zelf ontslag genomen en zijn we goed uit elkaar gegaan. Dat vind ik heel belangrijk. Ik zal altijd proberen mensen met een goed gevoel weg te laten gaan, zonder negatieve gevoelens, zonder rancune. Het is heel belangrijk je verdere leven weer op te kunnen pakken.’
Dannie ten Zweege
Please follow and like us: