Stichting Deventer in Dialoog wil haar bekendheid in Deventer en omgeving vergroten en roept daarom verenigingen, bedrijven, instellingen en netwerkgroepen op, tot het organiseren van dialoogbijeenkomsten.

Stichting Deventer in Dialoog geniet vooral bekendheid vanwege de Dag van de Dialoog, die jaarlijks door de Stichting georganiseerd wordt. Tijdens deze dag worden op vele plaatsen in Deventer dialoogbijeenkomsten gehouden. Onder leiding van dialoogbegeleiders vinden dan gesprekken plaats rond een centraal thema. Het zijn geen discussiebijeenkomsten. Iedere deelnemer vertelt zijn of haar verhaal, deelt een ervaring, of deelt zijn of haar idee. Een ander stelt misschien hierover een vraag, vraagt om toelichting of wil graag meer informatie, maar geeft geen commentaar, kritiek of oordeel. Het doel van deze dialooggesprekken is, om ruimte en veiligheid te creëren, waarin een echte ontmoeting plaats kan vinden. Door deze ontmoeting kan vervolgens weer verbinding ontstaan. Aan de gesprekken nemen meestal 6 of 7 personen deel.

Het dialooggesprek biedt een uitgelezen kans om elkaar beter, of op een andere manier te leren kennen en is daarom als middel zeer geschikt voor het uitbreiden of verstevigen van de communicatie binnen organisaties.

Wilt u binnen uw organisatie dialooggesprekken organiseren? Neem dan contact op met

Sabahat Kinaci, tel. 06 36 19 13 38.

Ook via de mail kunt u reageren. Mail naar:

Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.deventerindialoog.nl

Please follow and like us: