Stichting Deventer in Dialoog gaat samenwerken met De Spiegel, Filosofische praktijk Deventer. De Spiegel organiseert iedere maand bijeenkomsten waarbij de ontwikkeling van ‘eigen-wijsheid’ centraal staat.
Vaak zijn dat bijeenkomsten rond Tegenlicht Meet Up’s en een Filosofiecafé.

(Zie: http://www.filosofischepraktijkdeventer.nl/)

Stichting Deventer in Dialoog en de Spiegel hebben besloten om tot samenwerking over te gaan, omdat er overeenkomsten zijn tussen de doelstellingen van beide organisaties. Dat raakvlak zit hem vooral in de communicatie tussen mensen. Filosofie richt zich op het vergaren van kennis en wijsheid. Dat gaat het beste via goede communicatie met de ander. Bij een goed dialooggesprek draait het juist om goede communicatie, waarbij goed en onbevooroordeeld luisteren naar elkaar en het ‘elkaar in zijn of haar waarde laten’ centraal staan. Als de dialoog-werkwijze goed wordt toegepast en gesprekken niet verzanden in discussies, krijgen mensen de kans om te leren van elkaars standpunten en meningen. Ook een manier dus om kennis en wijsheid te vergaren.

Momenteel organiseert Stichting Deventer in Dialoog jaarlijks in november de Dag van de Dialoog.
De stichting wil meer bekendheid geven aan het dialoog-idee en wil daarom het aantal gespreksbijeenkomsten uitbreiden. De bedoeling is, om de gesprekken na de komende Dag van de Dialoog, die op 8 november plaats vindt, steeds eens per kwartaal ergens te houden. Het idee is, om aan te sluiten bij bijeenkomsten van bestaande organisaties, zodat er niet apart steeds dialooglocaties gezocht hoeven te worden. Groot voordeel is dan, dat de deelnemers al aanwezig zijn. De Spiegel is de eerste organisatie waarmee zal worden samengewerkt. Zoals al eerder genoemd, organiseert de Spiegel met regelmaat filosofiecursussen, Tegenlicht Meet-Up bijeenkomsten en gespreksrondes met betrekking tot levenskunst. Stichting Deventer in Dialoog zal tijdens zo’n bijeenkomst een dialoogronde houden. Het gespreksthema zal betrekking hebben op het onderwerp van die avond/middag.

Please follow and like us: