Stichting Deventer in Dialoog is op zoek naar vrijwilligers, die lid willen worden van de projectgroep. De belangrijkste taak van deze projectgroep is het organiseren van de jaarlijkse Dag van de Dialoog. Daarnaast is er aandacht voor de organisatie van dialogen bij bedrijven en instellingen.

Belangrijkste taken medewerker projectgroep:

  1. Het volgen van het projectplan, dat tot doel heeft het realiseren van de Dag van de Dialoog en het organiseren van dialooggespekken bij bedrijven en instellingen.
  2. Het uitvoeren van ondersteunende taken om het hierbovengenoemde te kunnen realiseren.
  3. Meedenken over de vraag, hoe de dialooggedachte op een zo doelmatig mogelijke wijze uitgedragen kan worden.

Als projectgroepmedewerker is motivatie het meest belangrijke. Men moet de dialooggedachte belangrijk vinden en deze gedachte ook uit willen dragen. Verder is het belangrijk dat de projectgroepmedewerker zich communicatief vaardig kan uitdrukken. Om de dialooggesprekken op een correcte wijze te kunnen organiseren, moet niet alleen overleg gevoerd worden met medegroepsleden, maar ook met vertegenwoordigers van organisaties, bedrijven en instellingen. Tot slot is het belangrijk, dat men er van houdt om iets in gang te zetten.  

Heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met Sabahat Kinaci ( algemeen coördinator). Tel. 06 36 19 13 38. Mailen kan ook:

Please follow and like us: