1 35Op maandag 10 februari startte met elf dialoogbegeleiders de eerste bijeenkomst van de intervisiegroep. Initiatiefneemster pastor Nelleke Boonstra* nam de aftrap. Ze gaf een kort en bondige uitleg over de waarderende intervisie die voortkomt uit de Appreciative Inquiry, ook wel Waarderend Organiseren genoemd. (De methode van de Dag van de Dialoog komt eveneens voort uit de Appreciative Inquiry). 

Aan de hand van een casus van een van de dialoogbegeleiders werd de werkwijze van deze vorm van intervisie (en dialoog) inzichtelijk. Kenmerkend voor zowel de Waarderende Dialoog als intervisie is uitgaan van wat loopt en wat er wél is in plaats van tekorten en problemen.

 *Nelleke Boonstra begeleidt in haar werk predikanten en voelt zich onder meer geïnspireerd door het boek ‘Goede Wijn, Waarderende Gemeenteopbouw’ van Jan Hendriks. 

Appreciative Inquiry staat voor dat wat we waarderen. Het zijn onze positieve ervaringsverhalen waaruit we met elkaar de krachten die dat waardevolle opwekte naar voren kunnen halen. Op grond daarvan maken we dromen voor de toekomst. Dromen die gebaseerd zijn op onze ervaringen.”

 

Please follow and like us: