RUIM 30 DIALOGEN IN DEVENTER

De stichting Deventer in Dialoog loopt warm voor de Dag van de Dialoog op 7 november. Meer dan dertig bedrijven en instellingen bieden dit jaar ruimte aan de dialoog over het thema Een gastvrije buur(t). Dat betekent een stevige groei voor de Dag van de Dialoog in Deventer. De verscheidenheid aan gastlocaties – van restaurant tot sportvereniging – is illustratief voor de doelstelling van de Dag van de Dialoog: ontmoeting en verbinding stimuleren tussen zo veel mogelijk stadsgenoten. Niet alleen nemen er dit jaar meer gastlocaties en meer dialoogbegeleiders deel, nieuw is eveneens het aanbod op de ochtend en middag van de Dag van de Dialoog. Hoewel op de avond het grootste aantal dialogen blijft plaatsvinden, bestaat dit keer voor het eerst de mogelijkheid om ook de ochtend of middag aan een dialoogtafel aan te schuiven. Mensen die in Deventer wonen of werken kunnen zich via de website kosteloos aanmelden. Deelnemers kunnen dit jaar zelf hun voorkeur voor een locatie aangeven.

Dialoog
Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer mensen, waarbij deelnemers de ruimte krijgen om hun gedachten, dromen en ideeën onder woorden te brengen, zonder tussentijdse onderbreking of veroordeling van elkaars mening. Aandachtig luisteren zonder direct te reageren, zorgt voor een geheel andere beleving en dynamiek. Door de rust kunnen persoonlijke bijdragen unieke verhalen worden. Veel deelnemers geven dan ook aan ontroerd of geïnspireerd te raken door de sfeer en verhalen tijdens de Dag van de Dialoog.

Een gastvrije buur(t)
Het thema van de dialoog is EEN GASTVRIJE BUUR(T). Een onderwerp dat, evenals het voorgaande thema De IJssel en ik, dichtbij ieders belevingswereld ligt. Wat versta je onder gastvrijheid, wat voor buur wil jij zijn, welke wensen heb je ten aanzien van jouw buurt en buren? En wat kun je zelf met anderen ondernemen om die wensen te verwezenlijken? Allemaal mogelijke richtingen waarin het gesprek zich kan bewegen. Uiteindelijk bepalen de bijdragen van de deelnemers, de gespreksdynamiek en de dialoogbegeleider welke richting het gesprek uit zal gaan.

Weekprogramma
Deventer in Dialoog organiseert rond de Dag van de Dialoog meer activiteiten. Er is samenwerking met Filmhuis De Keizer gezocht en evenals vorig jaar zijn er dialoogwandelingen. Half september staat het gehele weekprogramma voor 4 tot en met 10 november op de site. Vast staat ook de manifestatie Deventer zegt NEE tegen pesten voor genodigden en andere belangstellenden op 8 november, direct na de Dag van de Dialoog.

Deventer zegt NEE tegen pesten
Omdat dialoog een effectief middel vormt bij actuele en belangwekkende vraagstukken, wil Deventer in Dialoog actiever samenwerken met anderen. Een goed voorbeeld hiervan vormt het initiatief Deventer zegt NEE tegen pesten, op 8 november in de Deventer Schouwburg. Veel mensen uit een grote verscheidenheid aan instellingen bereiden gezamenlijk deze manifestatie, die zich richt op onderwijs, levensbeschouwelijke organisaties, sportverenigingen en bijvoorbeeld het jeugdwelzijnswerk, voor.

Vredesinsigne en nieuw bestuur
1 19José Boone, al jaren de bevlogen projectleider van Deventer in Dialoog, kreeg afgelopen voorjaar voor haar tomeloze inzet het Vredesinsigne van De Ambassade van Vrede opgespeld. Als eerste Deventenaar ontving zij deze onderscheiding van de nieuwe plaatselijke Ambassade, die in de Herberg van Ars haar onderkomen heeft. Boone geeft aan via dialoog een bijdrage te willen leveren aan een veiliger wereld.

Met de komst van een nieuw bestuur heeft Deventer in Dialoog zich verzekerd van een sterke toekomst. De stichting met haar maatschappelijke doelstelling ziet de onafhankelijke adviseurs, die op verschillende terreinen hun sporen hebben verdiend, als onmisbaar bij het verwezenlijken van haar ambitieuze wensen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Fred van Welsem, Tonia Dabwe en Arno Leurink.

Persbericht van 28 augustus 2013
Foto: José Boone
Fotograaf: Pieter Leeflang

Please follow and like us: